Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 1992 under Barne- og familiedepartementet og Justis- og politidepartementet om lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner ( gjeldsordningsloven)

St.prp. nr. 104, innst. S. nr. 226 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1992 Innst. S. nr. 226 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1992