Statens Fiskarbanks virksomhet i regnskapsårene 1989 og 1990

St.meld. nr. 50, innst. S. nr. 238 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 18.06.1992 Innst. S. nr. 238 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.09.1992