Utbygging av Norges samarbeid med reformlandene i øst, herunder samtykke til ratifikasjon av: 1. Avtale om opprettelse av spesialfond for investeringer 2. Avtale om opprettelse av spesialfond for teknisk bistand for Estland, Latvia og Litauen mellom Norge og Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling ( EBRD), begge undertegnet i Budapest den 14. april 1992 ( Øst-Europa)

St.prp. nr. 80, innst. S. nr. 220 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1992 Innst. S. nr. 220 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992