Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret

St.prp. nr. 99, innst. S. nr. 213 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1992 Innst. S. nr. 213 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1992