Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-landene og Tyrkia undertegnet i Gen ve den 10. desember 1991

St.prp. nr. 62, innst. S. nr. 124 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.03.1992 Innst. S. nr. 124 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 31.03.1992