Forslag fra stortingsrepresentantene Tor Nymo, Magnhild Meltveit Kleppa og Tove Kari Viken om regulering av forsikringsselskapenes adgang til innhenting av helseopplysninger om forsikringssøkere

Dokument nr. 8:32 (1996-97), Innst. S. nr. 161 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Tove Kari Viken, Tor Nymo Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 17.04.1997 Innst. S. nr. 161 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.05.1997