Endring i Stortingets forretningsorden vedrørende permisjoner.

Innst. 165 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 02.02.2012 Innst. 165 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en endring i Stortingets forretningsorden § 27, som opphever den nedre grensen på fem dagers varighet for permisjonssøknader.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 09.02.2012