Samtykke til godkjennelse av forslag til forhøyelse av Nordisk Investeringsbanks ( NIB) grunnkapital med SDR 800 mill., tilsvarende NOK 7119 mill.

St.prp. nr. 97, innst. S. nr. 223 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1992 Innst. S. nr. 223 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992