Representantforslag om klimatiltak i Norge

Dokument 8:61 S (2011-2012), Innst. 391 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.06.2012 Innst. 391 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om klimatiltak i Norge, sammen med stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012