Forslag fra stortingsrepresentant Petter Bjørheim om rett for enhver kraftprodusent til å eksportere kraft på langsiktige kontrakter

Dokument nr. 8:19, innst. S. nr. 179 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Petter Bjørheim Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 01.06.1992 Innst. S. nr. 179 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1992