Endringer i kontrollkomiteens sammensetning

Innst. S. nr. 100 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.02.1992 Innst. S. nr. 100 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 25.02.1992