Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal

Prop. 80 S (2011-2012), Innst. 289 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 289 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Etter forslag fra regjeringen har Stortinget vedtatt at bompengeselskap får løyve til å krevje inn bompengar til delvis finansiering av utbygginga av Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal. Kostnadene for prosjekta er rekna til totalt 1.250 mill. kroner, og er føresett finansiert med 50 pst. statlege midlar og 50 pst. bompengar. Trafikkopning for tunnelen er planlagt innan årsskiftet 2014/15 og opning av brua er planlagt sommaren 2015.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2012