Årsrapport for 2011 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 17 (2011-2012), Innst. 328 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 328 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet og vedlagt protokollen Årsrapport for 2011 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012