Valg av ny nestleder, nytt medlem og nytt varamedlem i Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 136 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 02.04.1992 Innst. S. nr. 136 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.04.1992