Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

Ot.prp. nr. 29, innst. O. nr. 53, jf. innst. O. nr. 48, besl. O. nr. 72 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Innstilling avgitt 07.04.1992 Innst. O. nr. 53 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.1992

   Behandlet i Odelstinget: 09.04.1992

   Behandlet i Lagtinget: 28.04.1992