Virksomheten til Posten Norge AS

Meld. St. 18 (2011-2012), Innst. 362 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2012 Innst. 362 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i melding (nevnt som eiermelding) fra regjeringen har Stortinget drøftet problemstillinger om Posten Norges AS' hovedvirksomhet, strategier og økonomiske utvikling for de kommende åra. Meldinga, og Stortingets behandling av denne, legges til grunn for Samferdselsdepartementets eierstyring av Posten innenfor gjeldende planperiode, Meldinga ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012