Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2011

Dokument 2 (2011-2012), Innst. 337 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 337 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens årsmelding for 2011. I årsmeldingen vises det til at Riksrevisjonens visjon er å bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning. Komiteen gir i innstilling uttrykk for at den mener Riksrevisjonen arbeider iherdig og målrettet for å fylle denne visjonen. Komiteinnstillingen var enstemmig, og er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012