Utøvelse av opsjon på Heimdal Jurassic, utbygging av Heimdal Jurassic og Mime samt tiltredelse av drivverdighet for feltene Mime, Huldra og Midgard

St.prp. nr. 83, innst. S. nr. 171 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 22.05.1992 Innst. S. nr. 171 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1992