Forslag fra stortingsrepresentantene Svein Alsaker, Eleonore Bjartveit og Solveig Sollie om samværsrett mellom foreldre og barn ved samlivsbrudd (barnelov)

Dokument nr. 8:32, innst. S. nr. 239 for 1991-92 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eleonore Bjartveit, Solveig Sollie, Svein Alsaker Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 19.06.1992 Innst. S. nr. 239 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.09.1992