Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i kommunesektoren i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 1. mai 1992

Ot.prp. nr. 95, innst. O. nr. 94, besl. O. nr. 130 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 17.06.1992 Innst. O. nr. 94 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 22.06.1992