Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet om fordeling av mandater på valgdistrikter ved stortingsvalget i 2013 og 2017, datert 7. mai 2012

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.