Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26 (2011-2012), Innst. 211 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 21.02.2013 Innst. 211 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmedling om den norske idrettsmodellen Forslag til tiltak og satsingsområder fikk støtte fra et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med varierende støtte fra de øvrige partiene. Viktige satsingsområder for den statlige idrettspolitikken de kommende år er blant annet økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og pressområder, bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten, økt satsing på ungdomsidrett og målrettet satsing for å nå inaktive.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2013