Humanitær bistand til det tidligere Jugoslavia for å avhjelpe flyktningesituasjonen som følge av krig og borgerkrig

St.prp. nr. 124, innst. S. nr. 242 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.09.1992 Innst. S. nr. 242 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.09.1992

   Behandlet i Stortinget: 22.09.1992