Endringar i partiloven

Prop. 140 L (2011-2012), Innst. 155 L (2012-2013), Lovvedtak 35 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2012 Innst. 155 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet lov om endringar i partiloven. Endringene skjer med utgangspunkt i Europarådet v/GRECOs rekommandasjoner til Norge. Plikten til å sende inn årlige inntektsregnskap utvides til å gjelde fullstendige regnskap og det blir innført en plikt til å innrapportere gaver over en terskelverdi mottatt under valgkamp. Videre blir det innført særskilte selvstendighets- og rotasjonskrav til den som reviderer regnskapet til et politisk parti og Partilovnemnda får rett til å kontrollere innmeldte opplysninger. Det blir også innført et større spekter av sanksjoner for brudd på bestemmelsene i loven. Komiteens innstilling ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 10.01.2013