Pensjoner fra Statens Pensjonskasse

St.meld. nr. 55 for 1989-90, innst. S. nr. 110 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 110 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 25.04.1991