Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33 (2011-2012), Innst. 200 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2013 Innst. 200 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2013