Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Dette dokument

  • Innst. 200 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 33 (2011–2012)
  • Dato: 14.02.2013
  • Utgiver: Utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 15

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 13. februar 2013

Ine M. Eriksen Søreide

leder og ordfører