Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme en melding om endring av norsk u-hjelpspolitikk, slik at land i den tredje verden gis mulighet til velstandsutvikling gjennom markedsadgang for sine eksportprodukter, og gjennom økt overføring av kunnskaper om miljøforhold og markedsøkonomi

Dokument nr. 8:43 for 1989-90, innst. S. nr. 118 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.03.1991 Innst. S. nr. 118 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1991

   Behandlet i Stortinget: 02.05.1991