Spørsmålet om bruk av Grunnlovens § 75 h ved gjennomføring av høring i saken om EOS-utvalgets særskilte melding 5. desember 1996 og Statsministerens redegjørelse i Stortinget 16. desember 1996

Innst. S. nr. 192 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Endringer i Stortingets forretningsorden § 49 Innstilling avgitt 15.05.1997 Innst. S. nr. 192 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1997