Valg av ny ordfører til representantskapet i A/S Vaksdal Mølle

Innst. S. nr. 2 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.10.1990 Innst. S. nr. 2 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 16.10.1990