Innberetning om endring i de faste komiteers sammensetning

S. nr. 3 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet