Endringer i de faste komiteers sammensetning og suppleringsvalg til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 4 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.10.1990 Innst. S. nr. 4 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 16.10.1990