Forelegg for Stortinget av 54 overenskomster inngått med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 1989

Innst. S. nr. 62 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.12.1990 Innst. S. nr. 62 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.01.1991