Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 11 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.10.1990 Innst. S. nr. 11 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 22.10.1990