Suppleringsvalg til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 16 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.11.1990 Innst. S. nr. 16 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 08.11.1990