Tilbakekalling av Ot. prp. nr. 5 for 1990-91 om lov om opphevelse av lov av 10. desember 1948 nr. 2 om Norges Postsparebank, lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank og lov av 25. mars 1977 nr. 14 om Den Norske Industribank A/S, om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, og om endringer i visse andre lover ( Omdannelse av visse statsbanker)

Ot.meld. nr. 1, innst. O. nr. 9 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1990 Innst. O. nr. 9 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1990

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1990