Suppleringsvalg til Europarådets parlamentariske forsamling og til Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA

Innst. S. nr. 19 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.11.1990 Innst. S. nr. 19 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1990