Samtykke til undertegning av en overenskomst mellom Norge og Danmark om løsning av det dansk-norske arkivspørsmål

St.prp. nr. 12, innst. S. nr. 53 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1990 Innst. S. nr. 53 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1990