Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene)

Prop. 43 L (2012-2013), Innst. 119 L (2012-2013), Lovvedtak 31 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 119 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en reduksjon av tinglysingsgebyrene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.12.2012