Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Holten og Lars Gunnar Lie om begrensning av toppgevinstene i pengespillet LOTTO og andre statlige spill

Dokument nr. 8:17, innst. S. nr. 240 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Gunnar Lie, Odd Holten Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.06.1991 Innst. S. nr. 240 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1991