Samtykke til godkjenning av norsk deltakelse i EFTAs industrialiseringsfond for Jugoslavia

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, Budsjett-innst. S. nr. 3 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1990 Budsjett-innst. S. nr. 3 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 04.12.1990