Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)

Prop. 48 L (2012-2013), Innst. 217 L (2012-2013), Lovvedtak 44 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 05.03.2013Innst. 217 L (2012-2013)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre vedtatt en lovfestet plikt for store foretak til å rapportere om samfunnsansvar (hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon).

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.03.2013

  Behandlet andre gang i Stortinget 09.04.2013