Endring i statsbudsjettet for 1990 under kap. 21 Statsrådet, kap. 1616 Andre utgifter til skatte- og avgiftsinnkreving

St.prp. nr. 21, innst. S. nr. 55 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1990 Innst. S. nr. 55 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1990