Endring i statsbudsjettet for 1990 under kap. 1634 Støtte ved skipsfinansiering og kap. 1636 Rentestøtte ved fiskebåtfinansiering

St.prp. nr. 21, kap. 1634 og 1636 innst. S. nr. 72 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1990 Innst. S. nr. 72 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1990