Forslag fra stortingsrepresentantene Inger Lise Gjørv og Tora Aasland Houg om lov om endring i lov av 22. juni 1962 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (valg av setteombudsmann ved inhabilitet)

Dokument nr. 8:10, innst. O. nr. 18, besl. O. nr. 26 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Inger Lise Gjørv, Tora Aasland Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.01.1991 Innst. O. nr. 18 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.01.1991

   Behandlet i Odelstinget: 07.02.1991

   Behandlet i Lagtinget: 21.02.1991