Endringer på statsbudsjettet 1990 under Kommunaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 31, innst. S. nr. 70 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.12.1990 Innst. S. nr. 70 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1990