Tilbakekalling av St.prp. nr. 114 for 1989-90 om omstilling i Sørvaranger og fremtidig virksomhet ved A/S Sydvaranger

St.meld. nr. 27, innst. S. nr. 54 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 05.12.1990 Innst. S. nr. 54 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1990