Representantforslag om opprettelse av en produktivitetskommisjon

Dokument 8:33 S (2012-2013), Innst. 241 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.03.2013 Innst. 241 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker og Gunnar Gundersen om opprettelse av en produktivitetskommisjon, for å finne årsakene til at produktivitetsutviklingen har vært svak, og for å kunne gi regjeringen råd om hvordan produktiviteten kan økes, etter modell fra den danske produktivitetskommisjonen. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2013