Samtykke til ratifikasjon av avtale om opprettelse av Den Europeiske Bank for Gjenoppbygging og Utvikling, EBRD med tilhørende vedlegg A og B

St.prp. nr. 35, innst. S. nr. 102 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.02.1991 Innst. S. nr. 102 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 07.03.1991