Bjølvefossen A/S. Hjemfall og ny reguleringskonsesjon i Bjølvovassdraget

St.prp. nr. 38, innst. S. nr. 96 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 20.02.1991 Innst. S. nr. 96 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1991

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1991